Monday, 10 September 2012

[USM] Lambakan pelajar USM tanpa desasiswa.
Beratus-ratus pelajar USM terpaksa membuat rayuan semula untuk mendapatkan desasiswa.

Para pelajar yang gagal mendapat desa telah melakukan rayuan di Unit Perumahan dan Penginapan Universiti(UPPU) hari ini. Sejumlah borang telah diterima dan akan diproses. Walaubagaimanapun, rayuan ini masih tidak menjamin sama ada perayu tersebut akan mendapat desasiswa.

Ketika ditanya, salah seorang pegawai UPPU telah menyatakan bahawa kebanyakan bilik sudah penuh disebabkan kemasukan kali ini yang ramai. Turut mengisi bilik-bilik di desasiswa adalah para pelajar pasca sarjana (Master dan PhD) yang turut memohon untuk menginap. Perkara ini menyebabkan USM kesuntukan bilik dan ramai pelajar terpaksa mencari rumah sendiri di luar kampus USM. Pegawai tersebut juga menyatakan bahawa kebarangkalian untuk para perayu mendapat bilik adalah agak rendah memandangkan jumlah bilik yang masih beum terisi amat sedikit dan jumlah yang memohon terlalu ramai.

Seorang pelajar daripada Pusat Pengajian Sains Masyarakat mengulas bahawa perkara ini perlu diberi perhatian oleh pihak pentadbiran USM pada masa akan datang. Hal ini bukanlah sesuatu hal yang remeh kerana urusan mencari rumah di luar kampus akan menjejaskan mahasiswa terutamanya dari segi kewangan. Jumlah pelajar di USM juga perlulah dikaji semula bagi mengelak terulangnya perkara ini. Tambah beliau, pentadbiran USM perlu mengkaji semula mengenai cara pemilihan penghuni bagi desasiswa-desasiswa kerana banyak mahasiswa yang tidak mendapat desa walaupun mereka sebenarnya layak.


“Lebih Telus, Lebih wibawa”. 

No comments:

Post a Comment